Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Calendar’ Category

Sărbătorile ortodoxe sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu, a Maicii Domnului sau a sfinţilor. Ele se deosebesc de celelalte zile prin aceea că noi, creştinii, mergem la biserică pentru a lua parte la slujba dumnezeiască prin care prăznuim sărbătorile. Sărbătoarea săptămânală a creştinilor este Duminica,  instituită în amintirea şi slăvirea Învierii Domnului. (mai mult…)

Reclame

Read Full Post »

Până la treizeci de ani Iisus Hristos a trăit la Nazaret împreună cu Preacurata Sa Maică şi bătrânul Iosif. Într-o zi Ioan L-a văzut pe Domnul Care venea spre el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

Iisus avea treizeci de ani când a venit din Galileea la Iordan să fie botezat de Ioan. Acesta însă Îl ruga, zicând: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi tu vii la mine?” Dar Domnul i-a răspuns: „Aşa se cuvine să împlinim toată dreptatea”, ceea ce însemna că, în acest fel se îndeplinea voia lui Dumnezeu.

(mai mult…)

Read Full Post »

ioan.jpg

În Biserica Ortodoxă există tradiţia de a cinsti a doua zi după sărbătorile mari împărăteşti sfântul care în cel mai apropiat mod a participat la acel sfânt eveniment pentru istoria Bisericii. Astfel, a doua zi după Botezul Domnului, Biserica îl sărbătoreşte pe acel care a pus mâinile pe capul Mântuitorului şi L-a botezat. Sfântul Prooroc şi Botezătorul Domnului Ioan este unul dintre marii proroci de la care începe istoria Noului Testament. El a mărturisit despre venirea în lume a Mântuitorului, Fiului lui Dumnezeu Cel Întâi Născut Care a luat trup omenesc. Sfântul Prooroc s-a învrednicit de a-L boteza în apele Iordanului şi a mărturisit arăratea Sfintei Treimi în ziua Botezului Domnului. Fiind ruda Domnului după mamă, fiul cuvioşilor Zaharia şi Elizabeta, Înaintemergătorul Domnului s-a născut cu şase luni înainte de Iisus Hristos.

(mai mult…)

Read Full Post »

ioan-cel-milostiv.jpg

Sfântul Ioan a fost fiul lui Epifanie de origine din Cipru. El, fiind crescut din tinereţe cu bună învăţătură, avea înrădăcinată în inimă sa frica de Dumnezeu, care îi era începutul înţelepciunii. Ajungând la o anumită vârstă, părinţii l-au convins să se căsătorească. Nu dupa multă vreme au murit fiii, după care s-a dus la Domnul şi soţia sa. Aşa a voit Dumnezeu ca Ioan să-I slujească mai cu sârguinţă. Ioan stăruia în rugăciune şi lucruri bineplăcute lui Dumnzeu, fiind şi foarte milostiv cu oamenii.

(mai mult…)

Read Full Post »

md_kazani.jpg

 

Numele icoanei Maicii Domnului din Kazani (sau Kazanskaia) vine de la o localitate din Rusia, unde icoana a apărut, a fost păstrată, şi de unde cinstirea ei deosebită s-a răspândit în mai toate aşezările ţării. Cinstitul chip aparţine icoanelor care au o obârşie tainică, şi acest lucru se evocă şi în textul Slujbei sărbătorii ei, atunci când se face pomenire de chipul Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu din Lida (Palestina), apărută miraculos pe zidul bisericii construite de Sfinţii Apostoli. (mai mult…)

Read Full Post »

cuv-paisie.jpg

În noiembrie îl pomenim pe Cuviosul Stareţ Paisie de la Neamţ, unul dintre marii nevoitori şi înnoitori ai monahismului din veacul al XVIII-lea. Din tinereţe, fiind cuprins de râvnă spre o viaţă duhovnicească înaltă, îşi îndreaptă paşii spre ţările româneşti. Aici întâlneşte mai mulţi stareţi cu viaţă aleasă, care au contribuit la formarea lui duhovnicească şi la întărirea dragostei lui faţă de călugărie. De aici pleacă pe Athos unde traduce scrieri ascetice din greceşte din Antonie cel Mare, Macarie, Marcu Ascetul, Teodor Studitul, Filotei Sinaitul, Grigorie Sinaitul, Simeon Noul Teolog şi alţii.

(mai mult…)

Read Full Post »

Iconograful Andrei Rubliov

rubliov.jpg

Cuviosul Andrei Rubliov iconograful s-a născut în anul 1360 şi provenea dintr-o viţă cultă. De aceea se deosebea printr-o rară înţelepciune, fapt confirmat şi de creaţia sa. A învăţat arta iconografică în Bizanţ şi Bulgaria. Cuviosul Andrei a lucrat o vreme în atelierul lui Teofan Grecul şi probabil îi era ucenic. (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d blogeri au apreciat asta: