Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for ianuarie 2008

prima_pag3.jpgIată, se aud colindele şi ne pătrunde-n suflete bucuria lor, bucuria Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Iubiţi copilaşi, în această zi S-a născut Domnul, Care, a luat chipul nostru şi a venit pe pământ să ne spună nouă, sărmanilor, necredincioşilor omuleţi, cât de mult ne iubeşte. Şi de atunci a rămas în mijlocul nostru pentru totdeauna. Să-I fim mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta şi pentru că ne-a dat să-L cunoaştem şi să-L vedem!

De sute de ani oamenii sărbătoresc acest mare praznic al creştinătăţii, exprimându-şi bucuria prin tot felul de rânduieli şi tradiţii, reînnoindu-şi, astfel, neîncetat în suflete credinţa că omul este sortit mântuirii şi sfinţeniei. An de an fiecare creştin aşteaptă cu emoţii şi speranţe adânci Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului, chiar mai mult decât propria sa zi de naştere. Iar voi, când veţi creşte mari vă veţi aminti de această luminată sărbătoare, ca de cele mai frumoase clipe ale copilăriei voastre.

(mai mult…)

Reclame

Read Full Post »

 

dorimedont15.jpg

Dragii noştri prieteni, vă mai amintiţi de Vlădica Dorimedont, Episcopul de Edineţ şi Briceni, cel care vă trimetea cadouri, dacă scriaţi compuneri? A fost un om foarte milostiv şi bun, vă iubea pe voi din tot sufletul şi dorea tare mult să vă vadă mari, credincioşi, deştepţi şi buni. Cu un an în urmă, Domnul a binevoit să-l ia în Împărăţia Sa şi să-l aşeze alături de sfinţii Săi, acolo unde îngerii şi cu sufletele oamenilor buni Îl preaslăvesc neîncetat pe Dumnezeu. De acolo Vlădica ne vede şi se roagă pentru noi şi se bucură dacă suntem ascultători, harnici, iertători, iubitori şi milostivi. În acest număr al gazetuţei, am vrea să ne amintim de el şi să vă împărtăşim şi vouă nişte amintiri de ale Prea Sfinţiei sale din vremurile pe când era aşa ca voi. (mai mult…)

Read Full Post »

Dragă prietene, demult, tare demult, pe când în vechea ţară Iudeea domnea cumplitul împărat Irod, iar asupra întregii lumi şi-a impus stăpânirea Imperiul Roman, într-un mic orăşel iudeu, Betleem, S-a pogorât din ceruri şi S-a născut din Fecioara Maria Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vreai să-ţi povestesc despre această mare minune? Am aflat despre ea din Sfânta Evanghelie şi din cărţile, scrise de sfinţi şi oameni înţelepţi. Haide să deschidem împreună aceste pagini şi să vedem ce ne spun ele. Urmăreşte cu atenţie. (mai mult…)

Read Full Post »

Bethleemul este oraşul natal al lui David şi locul de naştere al marelui său urmaş – Iisus Hristos. El este situat pe două coline la o depărtare de Ierusalim de două ore. Înprejurimile Bethleemului sunt foarte atrăgătoare, purtând o amprentă de căldură şi bucurie. Colinele oraşului sunt acoperite de variate specii de plante şi grădini de măslini, viţă de vie ş.a. Atunci când te minunezi de împrejurimile încântătoare ale Bethleemului, involuntar îţi aminteşti de acele evenimente biblice care s-au petrecut cândva aici. (mai mult…)

Read Full Post »

talcuire_condac.jpg

Poate şi voi, dragi prieteni, veţi dori, de această sărbătoare, să-I aduceţi lui Dumnezeu vreun dar? Noi suntem bucuroşi să vă ajutăm. Puteţi să învăţaţi două cântări bisericeşti, care se cântă de Naşterea Domnului în toate bisericile ortodoxe. Una se numeşte „tropar” – în ea se explică sensul sărbătorii, iar alta, se numeşte „condac” – în care se povesteşte istoria sărbătorii. Încercaţi, cu ajutorul părinţilor sau a apropiaţilor, să învăţaţi aceste rugăciuni şi astfel veţi aduce un dar bineplăcut lui Dumnezeu.

(mai mult…)

Read Full Post »

Când s-a născut Pruncul Hristos şi Fecioara Maria, înfăşându-L,  L-a pus în iesle pe paie, Îngerii din cer s-au adunat să-L vadă. Văzând cât de simplă şi săracă erau peştera şi ieslele au început să-şi şoptească unul altuia:

– El doarme în iesle în peşteră? Nu se poate aşa. Trebuie să împodobim peştera, să fie cât mai frumoasă şi mai bogată că în ea doarme Însuşi Hristos. (mai mult…)

Read Full Post »

Până la treizeci de ani Iisus Hristos a trăit la Nazaret împreună cu Preacurata Sa Maică şi bătrânul Iosif. Într-o zi Ioan L-a văzut pe Domnul Care venea spre el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

Iisus avea treizeci de ani când a venit din Galileea la Iordan să fie botezat de Ioan. Acesta însă Îl ruga, zicând: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi tu vii la mine?” Dar Domnul i-a răspuns: „Aşa se cuvine să împlinim toată dreptatea”, ceea ce însemna că, în acest fel se îndeplinea voia lui Dumnezeu.

(mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d blogeri au apreciat asta: