Feeds:
Articole
Comentarii

Compune din literele din coş numele femeilor mironosiţe care au mers în duminica Învierii la mormântul Domnului.

 


Femeile mironosiţe sunt cele care L-au însoţit deseori pe Hristos în activitatea Sa pământească şi care au participat la ultimele evenimente din viaţa Lui: patimirile, răstignirea, moartea şi punerea în mormânt a Domnului. Tot ele sunt cele care au mers dis-de-dimineaţă în prima zi a săptămânii la mormânt ca să ungă trupul Lui cu miresme. Iar pentru zelul lor au fost numite Mironosiţe (purtătoare de mir). Când au ajuns la mormântul Domnului, L-au întâlnit pe Hristos Înviat şi, fiind primele care au auzit vestea bună au spus-o mai întâi apostolilor, iar apoi tuturor oamenilor. După învaţătura Bisericii, femeile mironosiţe au devenit adevăraţi martori ai morţii şi Învierii slăvite a lui Iisus Hristos. De aceea, Biserica a stabilit cinstirea sfintelor femei mironosiţe în a doua duminică după Paşti. Această zi, cât şi săptămâna care urmează este sărbătoarea ortodoxă a tuturor femeilor. În această zi noi ne felicităm femeile apropiate – soţiile, mamele, surorile.

Cine au fost femeile mironosiţe?

Femeile mironosiţe slăvite de Biserică sunt: Maria Magdalena cea Întocmai cu Apostolii; Maria – mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosia; Salomeea; Ioana – soţia lui Huza, iconomul lui Irod; Maria şi Marta – surorile lui Lazăr; Maria lui Cleopa; Susana şi multe altele.

Citește în continuare »

“Cuvântul S-a făcut trup, şi a S-a sălăşluit printre noi, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14)

Din adâncul istoriei pentru noi, creştinii, personalitatea istorică şi Dumnezeiască a lui Iisus Hristos ne-o dezvăluie cărţile biblice: Evanghelia, Faptele şi Epistolele Sfinţilor Apostoli. Însă, marile evenimente istorice, care au schimbat radical cursul istoriei, destinul omului şi a întregii lumi, precum au fost predica, moartea şi învierea Domnului, nu puteau rămâne neobservate de lumea păgână din acele vremuri. Deşi puţine, dar până la noi au ajuns mărturiile unor istorici din primele secole despre personalitatea istorică a lui Iisus Hristos şi despre primii creştini. În acest scurt articol vom trece în revistă câteva din scrierile istorice în care se face referire la persoana lui Iisus Hristos.

Citește în continuare »

Printează şi dezleagă împreună cu prietenii sau părinţii integramele dedicate Învierii Domnului.

Arătările Domnului

1. S-a coborît din cer, a ridicat piatra de la uşa mormîntului, a răsturnat-o la pămînt şi a şezut deasupra ei.
2. În timp ce păzeau mormîntul, de frică, au căzut la pământ ca morţi.
3. Au mers la mormînt ca să ungă trupul lui Iisus cu miresme.
4. I-a vestit că Iisus a înviat şi le-a poruncit să ducă această veste ucenicilor Săi.
5. Ridicare din mormînt.

Citește în continuare »

E aproape miezul nopţii. Dublinul aţipeşte zgribulit în vălul răcoros al unei primăveri celtice. Încă două străzi şi am ajuns. Din depărtare biserica cu ferestre luminoase se aseamănă cu o corabie ce străbate lin largul nesfârşit al oceanului nocturn. Prin uşile larg deschise cuvintele din “Apostol” despică liniştea străzii. Deşi a mai rămas jumătate de oră până să înceapă slujba Învierii, biserica “Sfinţii Apostili Petru şi Pavel” deja e neîncăpătoare. Sute de ortodocşi, originari din spaţiul ex-sovietic aşteaptă cu freamăt în suflete primul din acest an salut pascal “Hristos a Înviat!” În acel moment fiecare dintre noi se simte acasă, noi – la Sadâc în Moldova, vecinii noştri ucraineni – în Severinovka, bulgarii, ruşii, letonii – la ei. Suntem diferiţi, fiecare cu destinul şi povara sa însă în ziua de Paşti pe toţi ne uneşte bucuria Învierii. Chiar dacă unii o dată în an păşesc pragul acestei biserici, bucuria pentru toţi este la fel de mare. Şi inima fiecăruia dintre noi răspunde fără ezitare: “Adevărat a Înviat!”

Citește în continuare »

1. Ce semnifică cuvântul „Paşte”?

2. Unde a fost sărbătorit Sfintele Paşti prima dată?

3. De ce Sfintele Paşti se sărbătoreşte în fiecare an în zile diferite?

4. De ce în tradiţia ortodoxă Sfintele Paşti este sărbătoarea cea mai importantă, în timp ce în Occident se sărbătoreşte mai mult Naşterea Domnului?

5. Cum şi cît timp se sărbătoresc Sfintele Paşti?

6. De unde provine pasca, cozonacul şi de ce de Paşti se coc şi se sfinţesc anume acestea?

7. Ce se cuvine să facem în zilele de Paşti?

Citește în continuare »

Dragi prieteni, Hristos a Înviat!

În aceste zile când totul este plin de lumină, de bucurie, de primăvară, vrem să ne împărtăşim bucuria şi să vă felicităm din tot sufletul cu marea sărbătoare a Învierii Domnului! Fie ca Hristos Cel Înviat să înmulţească în noi dragostea faţă de El, dar şi faţă de aproapele, să ne dea curaj duvovnicesc, să ne întărească credinţa şi să menţină nestinsă în inimile noastre flacăra bucuriei pascale.

%d blogeri au apreciat asta: